Kort om phytoterapeutuddannelsen:

Ordet ’Phytoterapi’ stammer fra det græske ord ’phyton’, som betyder lægeplante. En phytoterapeut, er således en terapeut, der primært anvender potente ekstrakter fra individuelle lægeplanter i behandlingen af klienter, naturligvis sammen med tilskud af vitaminer/mineraler/fedtsyrer samt kost- og livsstilsregulering.

Urterne:
I løbet af uddannelsen vil du stifte bekendtskab med cirka 120 forskellige urter.
Moderne, vestlig phytoterapi baserer sig på virksomme urter fra hele verden. Vi følger nøje med i udviklingen og forskningen omkring urterne, så vi sikrer, at du har kendskab til de planter, som vil være mest relevante i behandling af en given situation.

Der er tale om urter, der har rødder i de gamle helbredelsestraditioner: den Traditionelle Kinesiske Medicin, den indiske Ayurveda medicin, de nord- og sydamerikanske indianeres traditionelle medicin, afrikansk urtemedicin samt urter, der har været anvendt i de europæiske klostre.

Udover at hente viden fra historien, arbejder vi indenfor den moderne, vestlige phytoterapi, som noget helt grundliggende, med planternes aktive indholdsstoffer. Vi er særligt privilegerede indenfor dette felt, idet der på verdensplan i disse år foregår en omfattende forskning i urtemedicinen. Det er tale om spændende forskning, der bekræfter den traditionelle brug af urterne og samtidigt afslører nye anvendelsesmetoder.

Vi lægger på Urteskolen endvidere stor vægt på, at vores studerende får en grundig indføring i kroppens biokemiske funktioner, da en forståelse for, hvad der sker på celleplan, danner grundlag for en optimal udnyttelse af urterne.
Samtidigt ser vi også denne del af undervisningen, som en væsentlig brik i den brobygning, der skal til imellem den etablerede og den alternative behandlerverden – en brobygning, der i fremtiden kan danne grundlag for en mere holistisk behandlingstradition.

Den phytoterapeutiske undervisning og behandling inkluderer altid forslag til justering af kosten, anbefalinger omkring vitaminer, mineraler og fedtsyrer samt gode råd omkring livsstil.

Der tages med andre ord højde for alle de individuelle livsstilsbetingelser, der kan optræde i det enkelte menneskes liv og du bliver senere i stand til at opstille en holistisk behandlingsstrategi til dine klienter.


Titlen Phytoterapeut® er en registreret og beskyttet titel og kan kun opnås fra Urteskolen.

Beskrivelsen er lånt fra www.urteskolen.com